വാട്ടർ ചില്ലർ

  • Industrial Water Cooled Chiller 1HP-30HP

    ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലർ 1HP-30HP

    വ്യാവസായിക വാട്ടർ ചില്ലറുകൾ കംപ്രസ്സറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുറിയിലെ ഊഷ്മാവിൽ വെള്ളം ഒരു നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ തണുപ്പിച്ച് പൂപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രങ്ങൾ തണുപ്പിക്കുന്നു.പ്രധാനമായും മൂന്ന് പരസ്പര ബന്ധിത സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്: റഫ്രിജറന്റ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം, വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം.XIEYI എയർ-കൂൾഡ് സ്ക്രോൾ റഫ്രിജറേറ്റർ മികച്ച നിലവാരവും മനോഹരവുമായ രൂപഭാവത്തോടെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും നൂതനവും ആധുനികവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു.ഇതിന് നല്ല പ്രകടനമുണ്ട്, കുറഞ്ഞ ശബ്ദമുണ്ട്, ലോഡിന് അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നു, യൂണിറ്റിന്റെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വയമേവ ഒന്നിടവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.പ്രവർത്തനം ലളിതമാണ്, സമയം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്, പരാജയ നിരക്ക് കുറവാണ്, സുരക്ഷ ഉയർന്നതാണ്.ഇതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് യന്ത്രങ്ങൾ, ഇലക്‌ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ്, പ്ലാസ്മ സ്‌പ്രേയിംഗ്, സസ്യങ്ങൾ, ഹോട്ടലുകൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് വ്യാവസായിക മേഖലകൾ എന്നിങ്ങനെ ബൃഹത്തായതും വിശാലവുമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട്.